1106

שטיחון עבודת "תורה ומלאכה" בי"ס אליאנס, ירושלים, שנות ה20, דיוקן הלורד בלפור, גודל 110X58

Rug, tapestry, by "Torah V'melacha" work, Alliance high school, Jerusalem, 1920's, portrait of lord Balfour, 110x58

Start Price: $120 Sold for: $120