1107

שטיחון עבודת "תורה ומלאכה" ב"ס אליאנס, ירושלים, שנות ה20, דיוקן בנימין זאב הרצל על המרפסת של מלון שלושת המלכים בבאזל, גודל 101X59

Rug, tapestry, "Torah V'melacha" work, Alliance high school, Jerusalem, 1920's, portrait of Theodor Herzl on the balcony of the Hotel Drei Koenige in Basel, 101x59

Start Price: $120 Sold for: $300