1112

חמישה מכתבים (חלקם העתקים) של בצלאל החדש, ירושלים, תרצ"ד 1934

Five letters (some copies) from the new Bezalel, Jerusalem 5694 1934

Start Price: $25