1114

מחזור עם פירוש בית ישראל וילקוט פנינים יקרים ומעשה אלפס, וילנא, תרצ"ו 1935, בכריכת עץ זית תוצ' בצלאל, עם מראה מגדל דוד

Machzor Im Perush Beit Israel V'yalkut Pninim Yekarim V'Maase Alfas, Vilnius, 5696 1935, olivewood binding by Bezalel, with an image of the Tower of David

Start Price: $50