1121

סט לקפה, כולל מגש, כלי סוכר וששה מחזיקי כוסיות, פליז עם עבודת אינליי כסף ונחושת וכיתוב עברי: מזכרת ירושלם הקדושה

Coffee set, comprises: tray, sugar bowl and six small glass holders, brass inlaid with silver and copper and Hebrew inscription, Mazkeret Yerushalim Hakdosha

Start Price: $280 Sold for: $280