1241

שמן על בד, נוף גלילי עם החרמון, 66X55 ברקע, חתום
גולדמן אלברט Goldman Albert b 1922

Oil on canvas, Galilee scenery with Mt. Hermon in backrround, signed, 66X55Goldman Albert b 1922

Start Price: $200 Sold for: $220