1268

פיגורת טרה קוטה, שלושה יהודים רוקדים עם ספר תורה (פגום)

Terracotta figure, three Jews dancing with a Sefer Torah (damages)

Start Price: $90