1276

מגש כסף גדול עם עבודת ריקוע עשירה לחלות שבת, סגנון צפון אפריקה וכיתוב: "המוציא לחם מן הארץ", 844 גרם

Large silver tray, with rich hammer work, North African style for Shabbat Challahs, inscribed "HaMotzi Lechem Min Ha'aretz", 844 gm

Start Price: $750