1309

ארון קודש (מפורק), פולין (אז רוסיה הצארית), עשוי עץ ערמונים, עם גילוף מוטיבים עממיים, הכתר צורת אריות עם לוחות הברית. הארון פורק והובא בתחילת המאה ה-20 לארה"ב, ושימש ארון קודש בבית כנסת בברונקס, ניו יורק, וכשנמכר בניין בית הכנסת לגויים, פורק שוב והובא ע"י דוד רומנוב ז"ל לארץ, אך לא הורכב שוב בישראל

Torah ark (dismantled), Poland (Tsarist Russia), made of chestnut wood, carved with folk motifs, the crown with lions and covenant tables. The ark was dismantled and brought to Bronx, New York, USA, where it served as Tora ark, but when the building was sold to gentiles, was dismantled again and brought by David Romanoff Z"L to Israel. The ark was not built again in Israel

Start Price: $7500