2013

עבודת גילוף קרן, אריות נלחמים

Horn carving, fighting lions

Start Price: $50