2255

מחרוזת קורלים אדומים מדורגת

String of red corals, layered

Start Price: $120 Sold for: $1600