2479

סיכת כסף פיליגרן, משובצת בקורניאול קבושון, ישראל, שנות ה50, 9 גרם

Silver filigree brooch, set with a carnelian cabochon, Israel, 1950's, 9 gm

Start Price: $35