248-1005

ארבע משקולות נול מאבן תקופות שונות, לפני ואחרי הספירה

Four stone loom weights, various periods, before BCE and CE

Start Price: $25 Sold for: $50