248-1006

חמישה נרות שמן מחרס ארץ ישראל, רומיות ושומרוניות, מאה ראשונה עד רביעית לספירה

Five Pottery oil lamps, Eretz Israel, Roman and Samaritan, 1st-4th C. CE

Start Price: $75 Sold for: $130