248-1008

חמישה נרות שמן מחרס ארץ ישראל, רומיות ושומרוניות, מאה 4-6 לספירה

Five Pottery oil lamps, Eretz Israel, Roman and Samaritan, 4th-6th C. CE

Start Price: $75 Sold for: $140