248-1010

קערית קרמיקה, קפריסין, תקופת הברזל II, סביבות 800 לפני הספירה, קוטר 109 מ"מ, גובה 45 מ"מ

Small ceramic bowl, Cyprus, iron age II, 800 BCE, diameter 109 mm, height 45 mm

Start Price: $80 Sold for: $85