248-1012

נר שמן שומרוני קדום מאה 4-3 לפני הספירה, עיטורים גיאומטרים

Ancient Samaritan oil lamp, 4th-3rd C. BCE, geometrical ornaments

Start Price: $80 Sold for: $85