248-1014

ארבעה בקבוקי דמעות רומיים tearbottle ארבעתם מצב טוב, ללא תיקונים

Four Roman tear bottles, all four in good condition, without repairs

Start Price: $100 Sold for: $300