248-1015

קנקן חרס, תקופת הברזל II, ממורק באדום, 1000-586 לפנה"ס, גובה 17.5 ס"מ, שתי ידיות , ממלכה מאוחדת

Pottery jug, iron age II, red burnished, 1000-586 BCE, height 17.5 cm, two handles

Start Price: $40 Sold for: $190