248-1017

נר שמן מחרס, ארץ ישראל "נר נעל", ביזנטי, עם צלב, מאה 5-6 לספירה

Clay oil lamp, Eretz Israel, with a cross, 5th-6th C.

Start Price: $40 Sold for: $75