248-1023

ארבעה נרות שמן מחרס, ארץ ישראל, שניים ביזנטיים, שניים שומרונים

Four Pottery oil lamps, Eretz Israel, two Byzantine and two Samaritan

Start Price: $50 Sold for: $95