248-1030

כלי זכוכית רומית כחולה שתי ידיות, גובה 9 ס"מ, מאות 3-4 לספירה

Blue Roman glass vessel, two handles, height 9 cm, 3rd-4th C. CE

Start Price: $150 Sold for: $240