248-1032

קנקן אגירה, חרס, תקופת הברונזה התיכונה עד ברונזה מאוחרת, סביבות 1500 לפני הספירה, גובה 50 ס"מ, תקופת השופטים, ללא תיקונים או רפאות

Pottery storage jug, mid till late bronze age, c. 1500 BCE, height 50 cm (without repairs or restorations)

Start Price: $150 Sold for: $550