248-1035

קערת חרס, תקופת ברזל III ממלכה מחולקת, מאה 8-6 לפניה"ס, קוטר 24.5 ס"מ, גובה 10 ס"מ

Pottery bowl, iron age III, 8th-6th C. BCE, 24.5 cm in diameter, height 10 cm

Start Price: $60 Sold for: $130