248-1036

כלי זכוכית רומית מצב כללי טוב, עם תיקונים קלים double Unguentarium

Roman glass double Unguentarium, generally in good condition, with minor repairs

Start Price: $150 Sold for: $150