248-1037

ארבעה נרות שמן מחרס, ארץ ישראל, שומרוניות קדומות, עם דיסקוס שלם!, עם תיקונים ורסטורציה, מאה שלישית לספירה

Four Pottery oil lamps, Eretz Israel, ancient Samaritan period, with an intact discus, with repairs and restoration, 3rd C. CE

Start Price: $60 Sold for: $120