248-1041

חמישה נרות שמן מחרס ארץ ישראל, רומיות ושומרוניות, מאה 1-4 לספירה (תיקונים)

Five Pottery oil lamps, Eretz Israel, Roman and Samaritan, 1st-4th C. CE (repairs)

Start Price: $60 Sold for: $85