248-1042

מראה ברונזה, סוף תקופה הלניסטית תחילת תקופה רומית, מאתיים לפנה"ס, קוטר 10.5 ס"מ

Bronze mirror, late Hellenistic era to early Roman era, 200 BCE, 10.5 cm in diameter

Start Price: $180 Sold for: $500