248-1043

ארבעה נרות שמן מחרס, ארץ ישראל, תקופה שומרונית מאוחרת, מאות 5-6 לספירה

Four Pottery oil lamps, Eretz Israel, late Samaritan, 5th-6nd C. CE

Start Price: $60 Sold for: $100