248-1044

כד זכוכית רומית, עם צלעות וידית גבוהה, מאה 3-4 לספירה, גובה 120 מ"מ, בלי תיקונים

Roman glass jar, with angles and a high handle, 3rd-4th C. CE, height 120 mm, without repairs

Start Price: $260 Sold for: $350