248-1047

שלושה נרות שמן, טרה קוטה תקופה שומרונית מאוחרת, מאות 5-7 לספירה

Three terracotta oil lamps, late Samaritan period 5th-7th C. CE

Start Price: $60 Sold for: $80