248-1051

מטבע כסף ע"ס טטרדרכמה שלטון אלכסנדר הIII (הגדול), מקדוניה

Silver Tetradrachm coin, Alexander III (the Great), Macedonia

Start Price: $120 Sold for: $240