248-1052

שתי מטבעות כסף, דרכמות מקדוניה, אלכסנדר הIII (הגדול), 4.1 גרם, 3.8 גרם

Two silver Drachm coins, Macedonia, Alexander III (the Great), 4.1 gm,, 3.8 gm

Start Price: $50 Sold for: $280