248-1055

חיקוי קלטי של טטרדרכמה מקדונית (פיליפ השני, 359-336, שני סימני חריטה של בדיקת חלפני כסף, אזור הדנובה, אוסטריה

Celtic imitation of a Macedonian Tetradrachm coin (Philip II, 359-336 BCE), two test cut marks made by money changers, Danube region, Austria

Start Price: $40