248-1056

מטבע כסף ע"ס טטרדרכמה אזור אתיקה, העיר אתונה, סביבות 390 לפנה"ס, עבר שלושה חיתוכי בדיקה

Silver Tetradrachm coin, Attica region, Athens, c. 390 BCE, with three test cuts

Start Price: $80 Sold for: $160