248-1058

מטבע כסף ע"ס סטטר, שלטון Illyria Dyrrhachium 400-350 bc, צד א' פרה מניקה עגל צד ב' מגן, משקל 11 גרם

Silver Sestertius coin, Dyrrhachium, Illyria 400-350 BCE, obverse: cow suckling her calf, reverse: shield, 11 gm

Start Price: $475