248-1060

שתי מטבעות כסף, טטרדרכמות בית תלמיי, מצרים, מאה שלישית לפנה"ס, מצב VG

Two silver Tetradrachm coins, Ptolemaic Dynasty, Egypt, 3rd C. BCE, VG condition

Start Price: $50 Sold for: $350