248-1062

מטבע טטרדרכמה, כסף, מטבעת פפוס, קפריסין, תלמיי ה-II, שנים 285-246 לפנה"ס

Silver Tetradrachm coin, Paphos mint, Cyprus, Ptolemy II, 285-246 BCE

Start Price: $60 Sold for: $150