248-1063

מטבע כסף ע"ס טטרדרכמה מטבעת טורקיה-אודסוס, 280-225 לפנה"ס, בשם אלכסנדר ה-3 ממקדוניה

Silver Tetradrachm coin, Turkey-Odessos mint, 280-225 BCE, in the name of Alexander III of Macedon

Start Price: $100 Sold for: $300