248-1065

מטבע כסף ע"ס טטרדרכמה אזור אתיקה, אתונה, מאות 3-2 לפנה"ס

Silver Tetradrachm coin, Attica region, Athens, 3rd-2nd C. BCE

Start Price: $100 Sold for: $170