248-1067

שלושה מטבעות כסף רומיים ע"ס קינריוס, רפובליקנים, מאה ראשונה לפנה"ס, לא מזוהים

Three Roman Republic silver Denarius coins, 1st C. BCE, unidentifiable

Start Price: $50 Sold for: $200