248-1068

שלושה מטבעות כסף טטרדרכמות בית סלאוקוס, סוריה, מאה שניה לפנה"ס, מצב VG

Three silver Tetradrachm coins, Seleucid Dynasty, Syria, 2nd C. BCE, VG condition

Start Price: $60 Sold for: $220