248-1069

שלושה מטבעות כסף, טטרדרכמות שושלת בית תלמיי, מצרים, מצבים VG-Good

Three silver Tetradrachm coins, Ptolemaic dynasty, Egypt, VG-Good condition

Start Price: $50 Sold for: $100