248-1074

מטבע קינריוס כסף, הרפובליקה הרומית מטבעת Mallia שנת 111-110 לפנה"ס, מצב VF

Silver Kenarius coin, Roman Republic, Mallia 111-110 BCE, VF

Start Price: $70 Sold for: $240