248-1078

מטבע כסף טטרדרכמה שלטון אנטיוכוס ה-7, מטבעת צור, מאות 138-129 לפנה"ס, השושלת הסלווקית, מצב VF

Silver Tetradrachm coin, Antiochus VII, Tyre mint, Seleucid Empire 138-129 BCE, VF

Start Price: $120 Sold for: $190