248-1079

מטבע כסף טטרדרכמה שלטון דמיטריוס ה-II, השושלת הסלווקית, 129-125 לפני הספירה, מצב Fine

Silver Tetradrachm coin, Demetrius II, Seleucid Empire 129-125 BCE, Fine

Start Price: $60 Sold for: $100