248-1080

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מטביע: Herennia, שנת 108-7 לפנה"ס, מצב VF+

Silver denarius coin, Roman Republic, Herennia Etruscilla, 108-7 BCE, VF+

Start Price: $120 Sold for: $130