248-1083

מטבע כסף ע"ס דינר רפובליקני, 109-108 לפנה"ס, לותסיה Lutatia, עם תמונת אניית משוטים

Silver denarius coin, Roman Republic, 109-108 BCE, Lutetia with an image of a Galley

Start Price: $60 Sold for: $100