248-1093

מטבע כסף רומי ע"ס דינר רפובליקני, לא מזוהה, מאה ראשונה לספירה

Roman Republic silver denarius coin, unattributed, 1st C. BCE

Start Price: $50 Sold for: $50