248-1095

שש מטבעות ברונזה, בית חשמונאי, אלכסנדר ינאי ואחרים

Six bronze coins, Hasmonean Dynasty, Alexander Jannaeus and others

Start Price: $50 Sold for: $65